Stek 1: Primus

Is ook werkelijk de eerste stek die op Blackberry lake gemaakt is omdat deze het meest toegankelijk was toen het terrein werd aangekocht .U heeft hier een kleine 2.5 hectare water tot uw beschikking met rechts een geul die langst het grote eiland loopt afgeboord met rietkragen. Recht voor u een slok open water met een varierend diepte verloop vooral de diepe geul links van het grote eiland kan in de wintermaanden succesvol zijn. Tijdens de rest van het seizoen zijn de grindbars op 2.5 meter diep bevissen een sleutel tot succes.Een stek met veel ruimte om uw tenten op te stellen en zoals bijna al onze stekken makkelijk bereikbaar met de auto.